Information
สพม.14 ประชุมพิจารณาคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ฯ
       วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน 6 ราย ได้แก่ นาย ประวิทย์ เจริญงาน นายธีรชัย สังข์ทอง นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ นายสมชาย พิกุลทอง นายปรีชา หนูน้อย และ ดร.พีระพงศ์ คงช่วย โดยขาดคุณสมบัติ 1 ราย ได้แก่ ดร.พีระพงศ์ คงช่วย และถอนชื่อ 1 ราย ได้แก่นายประวิทย์ เจริญงาน จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลือจำนวน 4 ราย ไปยังสำนักงาน ก.ค.ศ.เพื่อพิจารณาต่อไป ในการนี้ นางอำพันฯ ได้เดินเยี่ยมชมบริเวณอาคาร สำนักงานและพบปะพูดคุยกับบุคลากร สพม.14 ตามกลุ่มต่างๆ โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และบุคลากรให้การต้อนรับ เรวดี ..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด