Information
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พบปะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
       หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะผู้บริหาร คณาจารย์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการ พบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ขอขอบคุณ ภาพ /ข่าว ..เครือข่ายโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด