Information
สพม.14 บรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 13 อัตรา
       วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับรายงานตัวบุคคลเพื่อเลือกสถานศึกษา และบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 อัตรา โดยมีโรงเรียนที่จะบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน กะทู้วิทยา 1 อัตรา กะเปอร์วิทยา 1 อัตรา คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 1 อัตรา ทับปุดวิทยา 1 อัตรา ท้ายเหมืองวิทยา 2 อัตรา ทุ่งโพธิ์วิทยา 1 อัตรา พิชัยรัตนาคาร 1 อัตรา ภูเก็ตวิทยาลัย 1 อัตรา เมืองถลาง 1 อัตรา สตรีภูเก็ต 2 อัตรา สตรีระนอง 2 อัตรา ซึ่งจะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งก่อน จำนวน 10 ราย ที่เหลืออีก 3 ราย จะบรรจุและแต่งตั้งเมื่อผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดแล้ว ในการนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้พบปะ พูดคุยให้ข้อคิด พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจในการทำงาน ขอให้มีความสุขกับการทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกคน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด