Information
นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
       ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยคว้ารางวัลแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายบุญวิโรจน์ จิตวิเลิศรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดระดับภูมิภาค – ภาคใต้ และ นายกนกพิชญ์ วัฒน์ไพบูลย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด