Information
สพม.14 บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย 8 อัตรา
       วันนี้ (11 พ.ค. 58) สพม.14 เรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้พบปะ พูดคุย ปฐมนิเทศ ให้ความรู้ ข้อคิดแก่ครูบรรจุใหม่ ในเรื่องของ การปรับตัว ความรับผิดชอบ การมีความอดทนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะตนเอง โดยจะต้องเรียนรู้งานทั้งในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการศึกษาความรู้เรื่องระเบียบแบบแผนซึ่งจะต้องถือปฏิบัติในการเป็นข้าราชการ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด