Information
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงา
       วันที่ 23 เมษายน 2558 นายธัชชวเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครูโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม บุคลากรทางการศึกษา สพม.14 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพังงาและพระราชทานของที่ระลึกแก่ ผู้ทูลเกล้าถวายเงิน กรรมมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สมาชิก พอ.สว.จังหวัดพังงา ข้าราชการ ประชาชน จังหวัดพังงา ร่วมรับเสด็จจำนวนมาก ในการนี้ ได้พระราชทานเครื่องแบบแก่ผู้แทนนักเรียน พระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชรา เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าและฉายพระรูปร่วมร่วมกับ พอ.สพว. และหัวหน้าส่วนราชการ Cr ภาพ ...วันชาติ / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด