Information
สพม.14 พัฒนาสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
       สพม.14 จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะเพื่อการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน 45 คน ทั้ง 3 จังหวัด พังงา ภูเก็ตและระนอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้างประจำ โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการพัฒนาความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำ และอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์เกื้อกูลต่างๆสำหรับลูกจ้างประจำ ในวันที่ 16 เมษายน 2558 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ และมีนายวิชาญ ชัยชมพู เลขาธิการสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจบุรีและแหล่งเรียนรู้ภาคกลางและภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 17- 20 เมษายน 2558 โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นหัวหน้าคณะศึกษา ดูงาน เรวดี... ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด