Information
รดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
       ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา สพม.14 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนาธรรมไทย โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำขอพร นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มาตรวจเยี่ยม สพม.14 และในขณะเดียวกัน ข้าราชการ ลูกข้าง สพม.14 ร่วมกันรวดน้ำขอพร นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนายสุทัศน์ ลักษณะวิลาศ ศึกษานิเทศก์- สพม.14 ซึ่งจะเกษียณราชการในปีนี้ บรรยากาศการรดน้ำขอพรเป็นไปด้วยความสุข สดชื่น อิ่มเอมใจที่ได้รดน้ำ และรับพรโดยทั่วกัน Cr ภาพ.. อุดมศักดิ์ / เรวดี .. ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด