Information
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
       วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตอนเช้า เวลา 07.00 น. และทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรถวายราชสดุดี ตอนเย็น เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในภาคเช้า นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯในภาคค่ำ ภายใต้การนำของนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 โดย มีเหล่าข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด