Information
ข้าราชการ สพม.14ร่วมพิธีวันมหาเจษฎาบดินทร์และวันข้าราชการพลเรือน
       เช้าวันที่ 31 มีนาคม 2558 ข้าราชการ สพม.14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนช่วยเหลือเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่ง มี 2 ประเภท ประเภทที่ 1 ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ มี 3 ราย รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ นางละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 นางสาวพรทิพย์ กัปตัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และนางบังอร ราชแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 โรงพยาบาลตะกั่วป่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประเภทที่ 2 ข้าราชการพลเรือนระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผอ.สพป.พังงา และนางศิริพร จู้สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา รับเกียรติบัตรจากนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เรวดี... ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด