Information
โรงเรียนสตรีระนองต้อนรับคณะศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียน SMK Talok Kumbar,Malaysia
       เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนสตรีระนองได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียน SMK Talok Kumbar ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีคณะที่มาศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จำนวน 43 คน โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง ครู นักเรียน โรงเรียนสตรีระนอง และคณะผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดระนองร่วมให้การต้อนรับ มีการลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ( MOC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม โดยผู้บริหารโรงเรียน SMK Talok Kumbar และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง และมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสตรีระนองได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ฐานดนตรีนาฎศิลป์ โดยการสาธิตรำวงมาตรฐาน ฐานงานบ้านงานประดิษฐ์ สาธิตการทำพวงกุญแจ เดย์ คู พาจ ซึ่งเป็นการใช้วัสดุรีไซเคิล ฐานการทำอาหารไทย มีการสาธิตการทำส้มตำ ฐานกีฬาไทย สาธิตการวิ่งกระสอบ และฐานจรวดขวดน้ำ สาธิตโครงงานประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ในขณะเดียวกันโรงเรียน SMK Talok Kumbar ก็ได้มีการการแสดง Choral speaking ซึ่งเป็น Best practice ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ขอขอบคุณ.. Cr ภาพข่าวโรงเรียนสตรีระนอง
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด