Information
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทาน
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ประจำปี 2558 THAILAND INTERNATIONAL ROYAL TROPHY BAND COMPETITION 2015 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2558 โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล 260,000 บาท พร้อมทั้งได้รับรางวัลอื่นๆ เช่น เหรียญเงินการประกวดขบวนพาเหรด รางวัลเครื่องลมดีเด่น รางวัลเครื่องกระทบดีเด่น รางวัลนักแสดงประกอบดีเด่น และรางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน (รอบคัดเลือก) รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้นกว่า 320,000 บาท โดยมีนายเสถียร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตเป็นผู้ควบคุมวง นางสุวรรณา ปัญญาผล นายวิเชียร สุริยมณฑล นางแก้วอุษา ลีนานนท์ นายสิทธิโชค พรผล นางพรศิริ จินาพงศ์ เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมวง ผู้ฝึกสอนได้แก่นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิตและนางสาวกรองเงิน วีรวงศ์สุวรรณ โดยได้เข้าร่วมแถลงข่าวผลการแข่งขันดังกล่าวต่อสื่อมวลชน ในการโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน” ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาพ /ข่าว...โดยเครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด