Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
       เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 /2558 ณ โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จาก 3 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติ การดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการศึกษา ของ สพม.14 อัสนัย..ภาพ / เรวดี..ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด