Information
ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 2 และเขต 3
       เมื่อวันที่ 15 -18 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นำข้าราชการและลูกจ้าง ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา และเขต 3 อำเภอเบตง พร้อมทั้งเดินทางไปส่งบุคลากร สพม.14 นายอาหมัดอัสรี ยียูโซะ นักวิชาการศึกษา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 2 และนายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างทั้งสองเขตร่วมให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ เรวดี....ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด