Information
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง
       วันที่ 14 มีนาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบสอง (ระดับประเทศ) ประจำศูนย์สอบที่ 28 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 450 คน จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งมีนักเรียนขาดสอบ 109 คน โดยก่อนดำเนินการสอบได้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบ และกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติ ระเบียบหลักเกณฑ์ ให้เข้าใจตรงกัน และกำชับให้มีการดำเนินการสอบด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยนางณัฐญาพร เสวตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประธานศูนย์สอบ เป็นประธานในการประชุมชี้แจง และมีผู้แทนจาก สพฐ.มาร่วมสังเกตการณ์ คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินการสอบครั้งนี้ด้วย เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด