Information
สพม.14 สอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
       สพม.14 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 48 อัตรา 25 สาขาวิชาเอก โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 112 คน ณ สนามสอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ดำเนินการสอบภาค ก ความรอบรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 และสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับ ตำแห่นงและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ วันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบก่อนสอบ กำชับและเน้นย้ำให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด และในระหว่างการสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมด้วย นายชนาธิป ทุ้ยแป รองกผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. เป็นผู้แทน สพฐ. ที่มาสังเกตการณ์ในการดำเนินการสอบ และผู้แทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นอกจากนี้ นายสมพร ฉั่วสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ สอบถามความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ มีคณะกรรมการดำเนินการสอบร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการดำเนินการสอบของ สพม.14 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด