Information
ต้อนรับดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณและมูลนิธิชัยพัฒนา
       ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ลงพื้นที่ดูงานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสินามิของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และได้เข้าดูงาน เยี่ยมชมผลงานนักเรียนโรงเรียน คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โดยมีนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม กรรมการสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา Cr ภาพ /ข่าว… เครือข่ายโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด