Information
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
       ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สพม.14 นำโดยงนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยพิธีเปิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน มีการแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค ทั่วประเทศ ผลจากการแข่งขันสรุปเหรียญรางวัลของ สพม.14 ได้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เหรียญทอง 33 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และเข้าร่วม 2 รางวัล ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมแข่งขันทุกโรงเรียน เรวดี…ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด