Information
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
       เมื่อวันที่ 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับผิดชอบดำเนินการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 26 ศูนย์สอบ และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมดำเนินการสอบและนักเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” และโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 3 จังหวัด คือ พังงา ภูเก็ตและระนอง เพื่อติดตามความเรียบร้อย สอบถามสภาพปัญหา อุปสรรคและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการสอบ ซึ่งปรากฏว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี... ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด