Information
นายมนตรี พรผล ผอ.ร.ร.กะทู้วิทยา รับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
       เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา สังกัด สพม.14 รับการประเมิน เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สายงานผู้บริหารสถานศึกษา) ตามหลักเกณฑ์ ว13 (เชิงประจักษ์) จากคณะกรรมการประเมินที่ กคศ.กำหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนของการลงพื้นที่ประเมินสภาพจริง โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและร่วมเป็นกำลังแก่นายมนตรี พรผล ในการประเมินครั้งนี้ เรวดี.. ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด