Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.14 ครั้งที่ 1/2558
       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สพม.14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 /2558 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จาก 3 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน รองผอ.สพม.14 จำนวน 1 คน และ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแนวปฏิบัติ การดำเนินงาน การบริหารจัดการศึกษา และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการศึกษา ของ สพม.14 นอกจากนี้มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาสังกัด สพม.14 คนใหม่ คือ นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ย้ายมาจาก สังกัด สพป.พังงา ชาคริต..ภาพ / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด