Information
ข้าราชการ สพม.14 ร่วมงานวันครู ประจำปี 2558
       วันที่ 16 มกราคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2558 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยเวลา 08.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ และเวลา 09.00 น. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม. 14 พร้อมด้วยข้าราชการครูในสังกัดอำเภอเมือง ร่วมประกอบพิธีวันครูระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ ศาลาเขาช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี และมีการรดน้ำขอพรครูอาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคล มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอเมืองพังงาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด