Information
ผอ.สพม.14 มอบกระเช้าขอพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
       เมื่อเร็วๆนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมข้าราชการในสังกัด มอบกระเช้าและขอพรปีใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสมชาย บำรุงทรัพย์ นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบำรุง ปียนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และถวายกระเช้าพร้อมขอพรปีใหม่ พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค ณ วัดประชุมโยธี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พระสิริธรรมมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดพังงา ณ วัดพระธาตุคีรีเขต อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่ 2558 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด