Information
ข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมใจสวัสดีปีใหม่ ผอ.และรองผอ.สพม.14
       ในวาระขึ้นปีใหม่ 2558 ข้าราชการ และลูกจ้าง สพม.14 พร้อมใจมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมกับขอพรเพื่อเป็น สิริมงคลกับตนเอง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 โดย รองผอ.สพม.14 และผอ.สพม.14 ได้ให้พรแก่ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน ขอให้ทุกคน มีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ตลอดปี 2558 และตลอดไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด