Information
ผอ.สพม.14 มอบของที่ระลึก และให้พรปีใหม่แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14
       ในวาระปีใหม่ 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้มอบร่ม เป็นที่ระลึก พร้อมกับให้พรปีใหม่แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 โดยกล่าวว่า “ให้ร่มเย็น” การให้ร่มเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ขอให้ทุกคนมีความสุข ความร่มเย็น มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ตลอดปีใหม่ 2558 และตลอดไป เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด