Information
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558
       ในวาระขึ้นปีใหม่ 2558 ตั้งแต่ก่อนปีใหม่เป็นต้นมา เหล่าบรรดา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.14 ได้ทยอยนำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมกับขอพรจาก ผอ.สพม.14 เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่ด้วย ในขณะเดียวกัน ผอ.สพม.14 ก็ได้ให้พรปีใหม่พร้อมกับมอบร่มเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ที่มาอวยพร โดยกล่าวว่า “ขอให้ร่มเย็น” การให้ร่มเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนมีความสุข ความร่มเย็น ตลอดปี 2558 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด