Information
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
       เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม.14 โดยนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) กับสถาบันขงจื้อภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมีข้อตกตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือการจัดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาจีน การแลกเปลี่ยนข้อตกลงทางการศึกษา และกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่นๆที่มีความเห็นร่วมกัน โดยข้อตกลงมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด