Information
สพม.14 มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่เลขาธิการ กพฐ.และผู้บริหารระดับสูง
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง สพม.14 นำกระเช้าเข้าอวยพรปีใหม่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ดร.รัตนา ศรีเหรัญ นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 พร้อมกันนี้ ได้รับคำอวยพรปีใหม่และของที่ระลึกจากทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด