Information
สพม.14 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2557
       วันที่ 10 ธันวาคม 2557 นายธัชชเวชว์ฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนสังกัด สพม.14 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นักเรียน และในเวลา 18.00 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล” ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แสดงออกซึ่งศักยภาพของผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีขอบข่ายกิจกรรม 4 กิจกรรมหลัก คือ เบิกฟ้าอันดามันบรรเจิด วิชาการล้ำเลิศทุกด้าน ผลงานมีชีวิตนิทรรศการ ส่งต่อสืบสานศิลปหัตถกรรม จากกิจกรรมหลักที่สำคัญประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถของนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการศึกษาเรียนร่วม จำนวน 165 กิจกรรม มีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 36 เขต จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 50,000 คน และในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ทำการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ ศูนย์การแข่งขันต่างๆ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด