Information
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี 2557
       คณะกรรมการประเมินการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “คุรุสภา” ประจำปี 2557 นำโดยนายอนุสรณ์ ไทยเดชา ประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วย นายเดชา ทองสุวรรณ นายวีระ เมืองช้าง นายบุญสุ่ม อินกองงาม นางอัจฉราวรรณ สังข์วารี น.ส.นวลสวาท นิยมาภา และนางอมรรัตน์ จินตรัตน์ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสภาพจริง ของ ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 โดยมีนาย ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.ฯ ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุลากร สพม.14 ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการประเมิน เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด