Information
เยี่ยมห้องสอบ GAT/PAT
       นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม. เข้าเยี่ยมห้องสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนักเรียนสังกัด สพม.14 เข้าสอบในครั้งนี้ กว่า 400 คน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด