Information
ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557
       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ข้าราชการครู ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนสตรีพังงา สังกัด สพม.14 ร่วมพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนสตรีพังงา อ.เมือง จ.พังงาซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี มีเหล่าลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพังงาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด