Information
สพม.14 จัดประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา
       สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สังกัด จำนวน 27 โรงเรียน พร้อมด้วยรอง ผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกคน รวมทั้งสิ้น 37 คน โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในส่วนของนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งมี 5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ 10 นโยบายเร่งด่วน นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2558 และนโยบาย จุดเน้น สพม.14 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำแนวนโยบายไปดำเนินการและบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2558 ตลอดจนได้มีการชี้แจง และ ติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม สพม.14
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด