Information
เชิงทะเลวิทยาคมฯ และท้ายเหมืองวิทยารับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ทางวัฒนธรรม
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้องอนุสรณ์” และโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2557 จากกระทรวงวัฒนธรรม โดยรับมอบโล่จากนายวีระ โรจพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ดิเอ็มเมอรัล กรุงเทพมหานคร Cr ภาพ / ข่าว จากเครือข่ายโรงเรียน
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด