Information
ติดตาม ตรวจเยี่ยม มอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 มูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดยนายอุดม วัชรสกุณี อดีตรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ประธานมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2557 และจะรับโล่รางวัลในวันประชุมใหญ่ของ ส.บ.ม.ท.ในโอกาสต่อไป พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท และอุปการณ์การศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา โดยมีนายถนัด ก่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุ่งมะพร้าววิทยา นายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพม.14 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพังงาร่วมให้การต้อนรับ
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด