Information
สพม.14 ร่วมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยติวเข้ม..สู่มหาวิทยาลัย
       สพม.14 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ "สุดยอดติดเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2557 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.14 จังหวัดพังงา จำนวน 452 คน เพื่อติว ทบทวนความรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพังงา ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งนักเรียนในจังหวัดพังงาไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติวความรู้ในจังหวัดอื่นๆ โดยนายอรรถพล ไตรศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ และมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ติวให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เรวดี ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด