Information
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาคว้าเหรียญเงินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (เหรียญเงิน)สาขากายภาพ ในการเข้ารับการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดยใช้ชื่อ โครงงานในการแข่งขัน เรื่อง การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของเปลือกลูกเนียงและปลีกล้วยด้วยวิธี pH-differential spectrometric และ DPPH มีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย นางสาวกุสุมา สง่ากอง นางสาวปิยวรรณ วิเศษ นางสาวสกายมาศ พราห์มมณี และ มีนางสาวอรอนงค์ เวชจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.... เครือข่ายโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา Cr ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด