Information
นักเรียนโรงเรียนสตรีระนองคว้ารางวัลแข่งเรือพายและปั่นจักรยาน
       นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง แสดงความยินดี ประกาศยกย่องชมเชย มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2557 ประกอบด้วย
       1. เด็กชายพิทวัส สุขะเจริญศิริ และเด็กชายภูเบศ แสงคำ ได้รับเหรียญเงิน ประเภทเรือแคนนู 2 คนชาย ระยะ 200 เมตร และ 500 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี
       2. นายรัชการณ์ สุขอร่าม และนายศิริพงษ์ เจียมสกุล ได้รับเหรียญเงิน แคนนู 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร 500 เมตรและ 800 เมตร รุ่นไม่เกิน 18 ปี
       3.นายคุณากร คำวัฒนะกุล ได้รับเหรียญเงิน คยัค 4 คน ชาย ระยะ 200 เมตร 500 เมตรและ 800 เมตร รุ่นทั่วไป
       4. นายกีรติ จันทสวัสดิ์ ได้รับเหรียญทองแดง แคนนูชาย ระยะ 500 เมตร และ 800 เมตร รุ่นทั่วไป และเด็กชายปรเมศร์ ศรีฟ้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท การปั่นจักรยานดาวน์ฮิลล์ (การปั่นจักรยานลงเขา)บุคคลชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 คัดเลือกภาค 4 "ตรังเกมส์" ระหว่างวันที่ 19 - 29 ตุลาคม 2557 Cr เครือข่ายโรงเรียนสตรีระนอง ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด