Information
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัด สพม.14 "น้ำเงิน-เหลืองเกมส์" ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนายกำจร อุทัยวัจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียน โดยเชื่อว่ากีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ เป็นการบูรณาการอย่าง สร้างสรรค์ ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ สนองนโยบายเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และสร้างความรัก สามัคคีให้กับบุคลากรในโรงเรียน โดยนักกีฬาวิ่งคบเพลิง คือ นาย ภูริลาภ เทียนน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประวัติทางด้านกีฬา เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับรางวัลหลายรางวัล เช่น รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 คัดเลือกตัวแทนเขต การแข่งขันกีฬาที่ 8 “กระบี่เกมส์” รองชนะเลิศอันดับ 2 “สพฐ.เกมส์ 2554” ระดับภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพรเกมส์” ชนะเลิศอันดับ 1 “สพฐ.เกมส์ 2555” ระดับภาคใต้ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ 2 รุ่น 14 ปีชาย ในการแข่งขันชิงแชมป์ 14 จังหวัดภาคใต้ ฯลฯ การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด