Information
สพม.14 ขับเคลื่อนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง แก่ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด ที่สอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง จำนวน 27 โรงเรียน 102 คน เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้เล็งเห็นความสำคัญ สร้างจิตสำนึกความรักชาติ สร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและจริยธรรมตามวิถีไทยให้กับเด็ก ตามนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ สพฐ.เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด