Information
ข้าราชการ สพม.14 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช
       วันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับกาลที่ 5 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ “ พระปิยมหาราช” เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีเหล่าข้าราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด