Information
สพม.14 พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
       สพม.14 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานโรงเรียนและแหล่างเรียนรู้ ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 1 – 6 ตุลาคม 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน สู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และสร้างความสัมพันธ์ทีดีให้กับบุคลากรนำไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กร
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นำข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2557 โดยได้เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียน SK Bandar Baru Darulaman ,Jitra, Kedah Darulaman ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน N.HJ.ISMAIL B. SERAT คณะครูและนักเรียนอย่างอบอุ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่ต่างๆ เช่น เก็นติ้งไฮแลนด์ ตึกแฝดปิโตนัส จัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซีย และพระราชวังสุลต่านมาเลเซีย เรวดี ภาพ/ ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด