Information
สพม.14 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
       สพม.14 จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้กับผู้บริหารสังกัด สพม.14 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน การฝึกอบรมเป็นการฝึกทักษะ การฟัง การพูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายธนากร ความสุข ครูโรงเรียนศรียาภัย และนางสาวกนกวรรณ กันชนะ ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยวิทยากรชาวต่างชาติ ให้ความรู้แก่ผู้อบรม และในช่วงบ่ายวันเดียวกันได้มีการประชุมผู้บริหารประจำเดือนของเดือนกันยายน ประจำปี 2557 ด้วย เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด