Information
บริษัทซัมซุงมอบศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแก่โรงเรียนเมืองถลาง
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต Sumsung Smart Learning Center วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง กล่าวรายงาน ที่มาของศูนย์ดังกล่าว โรงเรียนเมืองถลางได้รับคัดเลือกจากบริษัทซัมซุงแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการ “ซัมซุงสร้างพลังเรียนรู้ สู่อนาคต ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทางการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต โดยบริษัทซัมซุงได้สร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคต Sumsung Smart Learning Center พร้อมกับมอบอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต กล้องดิจิตอล ฯลฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อศตวรรษใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนา อันได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนไทย
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า ขอให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งอนาคต Sumsung Smart Learning Center แห่งนี้ เป็นอีทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู ก้าวข้ามข้อจำกัด ปรับวิธีการสอนสู่การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21 ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด