Information
พัฒนาครูผู้ช่วยและครู คศ.1 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14
       เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สหวิทยาเขตสิมิลัน สพม.14 จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยและ ครู คศ.1 โรงเรียนในเครือข่ายฯ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนตะกั่วป่า”เสนานุกูล” ตะกั่วป่าคีรีเขต ท้ายเหมืองวิทยา ทุ่งมะพร้าววิทยา กะปงพิทยาคม และโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ แอนด์ วิลล่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยและครู คศ. 1 และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายฯ สหวิทยาเขตสิมิลัน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมระบบการวัดและประเมินผล โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรม และนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ประธานเครือข่ายฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมครั้งนี้ จากพระครูสุวัตถิธรรมรัต กิตติญาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าส้าน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และนายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครู คศ.1 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม สพม. 2 เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด