Information
แสดงความยินดีกับโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ต ผ่านการคัดเลือก To be number one ระดับประเทศ ประจำปี 2557
       ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผ่านการคัดเลือกรักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผ่านการคัดเลือกเป็นต้นแบบระดับทอง ในการจัดงานมหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE มีการประกวดจังหวัด /ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสู่การตัดสินระดับประเทศ ในประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2557 ณ HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด