Information
สพม.14 ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
       สพม.14 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับผู้รับผิดชอบรายงานผลการติดตามและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน ละ 2 คน จำนวน 54 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้คู่มือติดตามและประเมินผล ศึกษาผลการดำเนินงานตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคใหม่ ( พ.ศ. 2553 -2561) และการรายงานผลการติดตามฯประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านทางระบบออนไลน์ เรวดี ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด