Information
สพม.14 ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
       สพม.14 ประชุมคณะกรรมการทบทวน เร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.14 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ว่าได้ดำเนินการแล้ว หรือยังไม่ได้ดำเนินการ สำหรับโครงการที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่ดำเนินการให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการทบทวน เร่งรัด และผู้รับผิดชอบโครงการ เรวดี ภาพ/ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด