Information
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้อง อนุสรณ์)
       โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้อง อนุสรณ์) จัดกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2557 ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 335 คน ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร จากบริษัทลากูน่า รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จำกัด มหาชน โดยมีกิจกรรม คือ ฝึกว่ายน้ำพื้นฐาน การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัยทางน้ำ การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำ และยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อการสอนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตเป็นนโยบาย ของ สพฐ. ที่จัดขึ้นเพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้และสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากุล ภาพโดยเครือข่ายสถานศึกษา เรวดี / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด