Information
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
       โรงเรียนสตรีภูเก็ต นำโดยนายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้นำผู้บริหารและคณะครูในโครงการ Education Hub มาศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และการดำเนินงานหลักสูตรนานาชาติ (INTERNATIONAL PROGRAM) ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26- 27 มิถุนายน 2557 ภาพ /ข่าว โดยเครือข่ายโรงเรียนสตรีภูเก็ต
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด